w górę

JAK BUDUJEMY:


Stan surowy


- wytyczenie budynku,

- zdjęcie humusu,

- roboty ziemne,

- wykonanie szalunków niezbędnych do wykonania ław fundamentowych,

- zbrojenie ław fundamentowych,

- wykonanie izolacji poziomych,

- wymurowanie ścian fundamentowych,

- w trakcie murowania przygotowanie wpustu do podłączenia kanalizacji oraz energii elektrycznej,

- wykonanie izolacji pionowych,

- wykonanie izolacji termicznej fundamentów,

- wykonania zasypki fundamentowej,

- wykonanie instalacji kanalizacji zlokalizowanej pod posadzką parteru,

- wykonanie izolacji poziomej,

- wymurowanie ścian nośnych parteru,

- murowanie kominów systemowych,

- wykonie szalunków stropu,

- zbrojenie stropu,

- betonowanie stropu,

- murowanie ścian szczytowych i/ lub ścian kolankowych,

- wykonie wieńca żelbetowego pod więźbę dachową,

- wykonie izolacji poziomych murów,

- wykonanie więźby dachowej,

- deskowanie dachu,

- pokrycie dachu papą,